GDPR & ochrana súkromia a spracovanie osobných údajovNa našej stránke robíme všetko preto, aby ste sa cítili bezpečne. Preto máme celý web zabezpečený šifrovaným spojením SSL certifikátom, pričom nemôže dôjsť ku strate alebo odcudzeniu súkromných údajov a ďaľšie informácie o tom, ako chránime vaše súkromie, aké údaje od Vás získavame, ako ich používame a s kým ich zdieľame si môžete prečítať nižšie.
Podľa nových európskych nariadení EU o ochrane osobných údajov (GDPR)  prosíme každého o vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Účelom nového európskeho nariadenia je vyššia ochrana osobných údajov a väčší prehľad o ich spracovaní a právach kupujúceho.

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame iba so súhlasom kupujúceho.
Kto je spracovávateľ Vašich osobných údajov a prevádzkovateľ internetového obchodu reklamne-predmety.site:
Milan Mezei - Keramika Ika
Štiavnická cesta 117/41
93505 Pukanec
IČO: 40 312 372
DIČ: 1046956790
Tel.: +421 905 260 513

I. Účel spracovania osobných údajov

Vaše údaje budeme spracovávať len za účelom vybavovania Vašich objednávok alebo objednaných služieb, fakturácie a pre doručenie objednávok na Vašu adresu.

II. Rozsah spracovania osobných údajov

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok : meno a priezvisko, ulica, PSČ, mesto, štát, mobilné telefónne číslo, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa.

III. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú u nás bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu maximálne 10 rokov (č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

IV. Používanie Cookies

Pre prispôsobenie obsahu našej webovej stránky používame cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré odosiela náš web do Vášho zariadenia alebo počítača, kde sú uložené. Pokiaľ nesúhlasíte s používaním cookies, nastavte si pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. V prípade, ak zakážete použitie cookies, môže byť funkčnosť webu obmedzená a nebude možné vytvoriť objednávku.

V. Štatistiky a analytika

Na našom webe z dôvodu identifikácie užívateľov a merania ich návštevnosti a správania používame analytické nástroje a štatistiky Google na účely skvalitnenia našich služieb.

VI. Právo na prístup

Každý užívateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

VII. Právo na prenositeľnosť dát

Povinnosťou správcu osobných údajov je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateľ oveľa väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

VIII. Právo na opravu

Užívateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o ich nápravu.

IX. Právo na obmedzené spracovanie

Užívateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

X. Právo na vymazanie

Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

XI. Právo byť zabudnutý

Užívateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

XII. Právo vzniesť námietku

Užívateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

XIII. Právo podať sťažnosť

Užívateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené nariadenie GDPR.

XIV. Zabezpečenie ochrany dát

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany alebo spracovania Vašich osobných údajov kontaktujte nás na adrese ika@ika.sk. V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť po nadobudnutí účinnosti Európskeho nariadenia poskytnúť vyššie uvedené služby.

Platnosť alebo posladná aktualizácia: 11.10.2020